انواع دامن و تاثیر آن در استایل

هرچه طول دامن بلندتر باشد، در میزان بلندنمایی پاها موثرتر است. اگر دامن دارای نواری در قسمت کمر باشد، نسبت به دامنی که از سجاف در کمر آن استفاده می شود، بلندنمایی در پاها را افزایش می دهد. هرچه از پارچه ظریف تر و لطیف تری در دامن استفاده شود و اندازه نقوش در پارچه دامن، ریزتر باشد و رنگ آن تیره تر باشد بلندنمایی پاها بیشتر می شود. هرچه رنگ دامن به رنگ پارچه مورد استفاده در بالاتنه، نزدیک تر باشد طول پاها کشیده تر به نظر می رسد. 

دامن تنگ(راسته): نزدیک ترین فرم دامن به بدن که قابل استفاده برای هر اندامی است. با الگویی مناسب، برای افرادی با شکم بزرگ نیز قابل اجراست. قد دامن در بلند نمایی یا کوتاه نمایی اندام موثر است. این دامن به اشکال مختلف می تواند مدل سازی شود.

دامن خمره ای: قسمت پایینی دامن، تنگ تر از دامن راسته است، بنابراین حجم باسن را بزرگ تر از حد معمول نشان می دهد(ت۱). گاه به جای پنس در قسمت کمر از پیلی استفاده می شود(ت۲).

دامن فون: دامن فون با آزادی های مختلف قابل اجراست. هرچه گشادی پایین دامن بیشتر شود، پاها را چاق تر و کوتاه تر نشان می دهد. قد دامن در بلندنمایی یا کوتاه نمایی طول پاها موثر است. دامن فون با گشادی متوسط برای افرادی با باسن بزرگ مناسب است(ت۱). در انواع مدل سازی این دامن، می توان چین هایی را به دور کمر(ت۲)، ردیف چین در حاشیه پایینی دامن(ت۳) یا اطراف خط کمر افزود (ت۴ و ۵).

دامن کلوش: دامن کلوش با الگویی که قسمت بالای باسن آزادی زیادی نداشته باشید، برای افرادی با کمر و باسن برجسته مناسب است. دامن کلوش(کله قندی) اندام را چاق و کوتاه تر می نمایاند. بنابراین بهتر است برای بلندنمایی بیشتر، از پارچه هایی با ریزش بیشتر و رنگ تیره تر استفاده شود(ت۱).

دامن تَرک: این دامن نسبت به دامن کلوش، به دلیل خطوط عمودی، اندام را کشیده تر نشان می دهد. دامن چهار ترک برای افرادی با برجستگی کمر و باسن مناسب است.البته همرنگی در دامن با بالاتنه و نیز قد بلندتر دامن به اصطلاح این عیب اندامی کمک می کند(ت۱). 

دامن لچک دار: دامن ترک با برش ها مثلثی شکل در میان ترک ها، اندام را کشیده تر و لاغرتر می نمایاند(ت۹). فرم مثلثی با حالتی فلش ماننند به سمت پایین نیز به افزایش قد کمک می کند(ت ۱۰). بهتر است که برای اندام های نامتناسب، از رنگ روشن در لچک و رنگ تیره در دامن اصلی استفاده شود.

دامن لُنگی: در ظاهر این دامن، شبیه به دامن تنگ است که برای هر اندامی مناسب است. در قسمت جلوی دامن دو تکه پارچه جهت روی هم آمدن تعبیه شده است. برش عمودی دامن به افزایش قد کمک می کند(ت۱). در صورتی که این برش به صورت منحنی در قسمت پایین دامن درآید، نسبت به حالت پیشین به افزایش قد کمک می کند(ت۲). 

دامن لاله ای: نوع دیگری از دامن لنگی است. برش جلوی دامن، سبب کوتاه نمایی بیشتر دامن نسبت به دامن لنگی و تنگ می شود. این دامن برای اندام لاغر و استخوانی مناسبت است. طول پاها را کشیده تر نمایش می دهد. البته برای افرادی با شکم و باسن برجسته مناسب نیست (ت۱و۲).

دامن پلیسه: الگوی این دامن به صورت دورتادور پیلی دار است (ت۱). بدین ترتیب باسن و شکم را حجیم نشان می دهد. بنابراین برای افراد لاغر مناسب است. در صورت استفاده توسط افراد چاق تر، از پارچه ریزش دار و تیره رنگ استفاده گردد.

دامن پیلی دار: این مدل علاوه بر بلندنمایی پاها، گشادی نسبی را در قسمت پایین دامن، جهت سهولت در حرکت ایجاد می کند. می توان پیلی های یک طرفه را در قسمت هایی از پیش یا پشت دامن، به کار برد که سبب بلندنمایی پاها می شود(ت ۱۰).

دامن شلواری: نسبتا تنگ و با خط اتو، در حالت عادی، شبیه دامن تنگ است و خط عمودی آن سبب، بلندنمایی نسبی پاها می شود. بنابراین تا حدودی، اشکالات اندامی را می پوشاند(ت۱). دامن شلواری نسبتا تنگ و بدون خط اتو. برای افرادی که چاقی موضعی ندارند مناسب است(ت۲). دامن شلواری گشادتر که فاق آن نمایان باشد، برای افرادی با شکم بزرگ و طول پاهای کوتاه مناسب نیست. دامن شلواری نسبتا گشاد و شبیه به دامن نیم کلوش برای اندام های لاغر مناسب است. رنگ، نقش و جنس پارچه و قد دامن در بلندنمایی یا کوتاه نمایی پاها موثر است.

دامن چین دار: دامن های چند طبقه چین دار بنا بر تعداد طبقات، قد را کوتاه تر و اندام را چاق تر نشان می دهند. این دامن ها برای اندام های لاغر و با کمر باریک مناسب است. 

دامن های فانتزی: در صورتی که در الگو سازی دامن، آستر به میزان قابل توجهی از رویه دامن کوتاه تر باشد، در هنگام اتصال رویه به آستر، حجمی برای دامن ایجاد می شود. در صورتی که پارچه این دامن از پارچه آهاردار و خشک استفاده شود، میزان چین های ایجاد شده بیشتر می شود. دامن قارچی، فرد را کم سن و سال تر و اندام را کوتاه و پهن نمایش می دهد(ت ۱ تا ۶). دامن های دراپه و چین دار در قسمت های مختلف، اندام را حجیم و قد را کوتاه نشان می دهد(ت ۷ و ۸).

برگرفته از: “سواد بصری در پوشاک”، دکتر مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، انتشارات آبان