انواع شلوار و تاثیر آن در استایل

شلوا‌ر‌های خیلی کوتاه، طول پاها را بلندتر نشان می دهند لذا برای اندام‌هایی با پاهای متناسب و زیبا مناسب‌اند. شلوارهای تا وسط ران، طول پاها را کوتاه می‌نمایانند. شلوار تا زانو معمولاً بیشترین کوتاه‌نمایی را دارد. شلوار تا ساق پا، کوتاه‌نمایی کمتر داشته و شلوار بلند، اندام را کشیده و بلند می‌نمایاند.

تأثیرات بلندی فاق شلوار: هرچه فاق شلوار بلند‌تر، طول پاها کوتاه‌تر به نظر می رسد.

تأثیرات خط اتو: شلوار‌ها با خط اتو پاها را ظریف و کشیده نمایش داده و حالتی رسمی به شلوار می‌دهند. شلوار بدون خط اتو، پاها را چاق‌تر کرده و حالتی غیر‌رسمی ایجاد می‌کنند.

تأثیرات زیپ شلوار: زیپ در جلوی شلوار برای هر اندامی متناسب است ولی کاربرد آن در سایر قسمت‌های شلوار، سبب برجسته‌نمایی بیشتر اندام می گردد. استفاده از ردیف دگمه به‌جای زیپ، سبب برجسته‌نمایی بیشتر می شود.

تأثیرات گشادی دمپای شلوار: گشادی دمپای شلوار هرچه بیشتر شود، کوتاه‌نمایی بیشتر می گردد.

شلوار راسته:

قد را بلند نمایش داده و برای افراد چاق و با برجستگی‌های موضعی، مناسب است. البته استفاده از کت بلند در ترکیب با آن در زیباتر نشان دادن اندام تأثیر دارد. 

شلوار گشاد:

هرچه دمپا گشادتر باشد، قد کوتاه‌تر به نظر می رسد. هرچه بالای شلوار گشادتر باشد، باسن و شکم برجسته به نظر می رسد و هرچه دمپای شلوار تنگ تر باشد، به برجسته‌نمایی کمک می کند.

شلوار تنگ:

پاها را کشیده و باریک می‌نمایاند‌‌ و قد را بلند‌تر و باسن را برجسته به نظر می‌رساند.

شلوار چسبان:

فرد را لاغرتر نمایش داده و برای افرادی با چاقی یا لاغری و یا هر نازیبایی اندامی توصیه نمی گردد.

شلوار‌های حجیم:

مانند انواع سندبادی، دراپه‌دار، چین‌دار و پیلی‌های زیاد در شلوار که حجم پاها را برجسته و قد را کوتاه می‌نمایانند.

برگرفته از: “سواد بصری در پوشاک”، دکتر مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، انتشارات آبان