انواع یقه و تاثیر آن در استایل

یقه ها بر نواحی سر، شانه، صورت و سینه تاثیرات زیادی دارند. در مقایسه یقه ها باز و بسته می توان گفت که در یقه های باز، اگر دید به سوی افق کشیده شود سرشانه را پهن تر نشان داده و باعث می شوند که گردن کوتاه تر به نظر برسد. اگر دید به سوی عمود کشیده شود گردن بلندتر، صورت کشیده تر و بلندنمایی بالاتنه بیشتر خواهد شد. یقه های بسته حالت خنثی دارند و تاثیر خاصی روی قسمت های اطراف ندارند. چرا که چشم ببینده به صورت یکنواخت در چرخش است و برای تمامی اندام ها مناسب به نظر می رسند.

یقه گرد: نزدیک ترین فرم یقه به بدن، یقه گردن بسته است. یقه گرد هرچه بازتر باشد، صورت را گردتر نمایش داده و برای افرادی با صورت های کشیده مناسب است. اگر یقه گرد از سرشانه باز شود برای افرادی با شانه های استخوانی مناسب نیست و می توان از پارچه های توری و گیپور برای رفع عیب آن استفاده کرد. در صورتی که لباس یقه گرد جلوباز باشد تاثیر بلند نمایی بر بالاتنه دارد. اگر این لباس دارای فضای باز در امتداد بلندای گردن باشد باعث افزایش بلندنمایی گردن شده و برای افراد با گردن کوتاه مناسب است.

یقه قایقی: سرشانه را پهن و قد بالاتنه و گردن را کوتاه می نمایاند. بنابراین برای افرادی با شانه های افتاده، گردن بلند، صورت کشیده و چانه باریک و استخوانی مناسب است. البته اگر یقه آن قدر باز شود که روی بازوان قرار گیرد در این صورت برای افرادی با شانه های افتاده نیز مناسب نیست. هرچه یقه در راستای افقی بازتر باشد، سرشانه را پهن تر می نماید.

یقه هفت: گردن و طول بالاتنه را بلندتر می نماید. بنابراین برای افراد با گردن کوتاه، سینه بزرگ و لاغر و استخوانی مناسب است. در صورتی که یقه هفت در راستای عمودی باز شود، باعث افزایش طول بالاتنه و گردن و کشیده به نظر رسیدن صورت می شود. پس برای افراد با بالاتنه بلند و گردن بلند مناسب نیست. همچنین برای افراد با صورت کشیده و بسیار لاغر و استخوانی مناسب نیست. اگر یقه هفت در راستای افقی کشیده شود، برای افرادی با شانه های افتاده مناسب است.

یقه خشتی: یقه مستطیل شکل با طول زیاد سبب افزایش حجم سینه و کوتاه نمایی بالاتنه می شود. فرم ذوزنقه ای در این یقه، سبب حجیم نمایاندن سینه و افزایش طول گردن می گردد.

یقه دراپه: فرم نرم این یقه برای چهره های استخوانی مناسب است. هرچه یقه کم حجم تر و از پارچه های ریزش دار باشد اندام را ظریف تر می نماید.

یقه ایستاده: گردان را کوتاه و قد بالاتنه را بلند نشان می دهد و برای افرادی با چانه کشیده و بلند و هم چنین افرادی با سرشانه افتاده مناسب است. 

یقه اسکی: ابن نوع یقه گردن را کوتاه و بالاتنه را بلند می نماید.

یقه فرنچی: صورت را کشیده و به دلیل خط عمودی در آن کوتاه نمایی کمتری نسبت به یقه ایستاده دارد. این یقه برای اقرادی با صورت چاق مناسب است.

یقه کراواتی: این نوع یقه روی یقه هفت یا گرد طراحی می شود. بنابراین تاثیرات آنها را دارد به علاوه آنکه طرح آویزان آن باعث بلندنمایی گردن و بالاتنه می شود.

یقه ب.ب: این یقه صورت را گردتر نمایش می دهد. ابن نوع یقه عموما برای نوزادان، کودکان و دختران نوجوان مناسب است. البته برای خانم های مسن نیزبه جهت تلطیف کردن چهره مناسب است.

یقه شکاری: تیزی نوک یقه باعث بلندنمایی بالاتنه می شود. این طرح نسبت به یقه ب.ب برای صورت های گرد و گوشتی مناسب تر است.

یقه آرشال: مانند یقه هفت و مناسب برای چهره های استخوانی است. بالاتنه را کشیده و سینه را بزرگتر می نماید. هرچه پهنای یقه و انحنای برگرد آن بیشتر باشد بر این خاصیت افزوده می شود.

یقه ملوانی: شانه را پهن تر و گردن را بلندتر می نماید. برای افراد استخوانی مناسب است و هرچه بلندای یقه هفت بیشتر و پهنای یقه کمتر باشد، طول بالاتنه بیشتر می شود.

یقه انگلیسی: این یقه برای افرادی با بالاتنه درشت مناسب است. هرچه طول یقه بلندتر باشد، صورت و گردن را کشیده تر می نماید. دال یقه در خطای دید به سمت بالا یا پایین موثر است. اگر تکه زیری یقه متمایل به بالا باشد (یقه بلیزری) بالاتنه را بلندتر می نماید. همچنین برای افراد با شانه افتاده مناسب است.

یقه آمریکایی: تاثیرات این یقه مانند یقه آرشال است. در صورتی که زاویه دید متمایل به سرشانه ها باشد باعث پهنای بیشتر آن می شود.

یقه حلزونی: قد بالاتنه را بلندتر، گردن را بلندتر و سینه را حجیم تر می نماید. هرچه حجم پیلی ها بیشتر باشد باعث افزایش بیشتر حجم سینه می شود.

یقه پوست: این یقه روی هر مدل یقه برگردانی می تواند استفاده شود و علاوه بر تاثیرات آن، افزایش حجم را هم باعث می شود. عموما این یقه در هر قسمتی از بدن قرار گیرد باعث افزایش حجم می گردد. نوع خواب پوست و رنگ آن نیز بر نوع حجیم نمایی موثر است. 

 

برگرفته از: سواد بصری در پوشاک، دکتر مریم مونسی و سرخه، سارا حسین زاده قشلاقیو انتشارات کتاب آبان