تاثیرات بصری طرح و جنس پارچه بر استایل

پارچه طرح‌دار

با توجه به تأثیرات مستقیم نقش پارچه در نمایاندن اندام، نقش پارچه با خطوط شکسته، سطح مشخصی را نمی نمایاند و لطافت چندانی ندارند. بنابراین استفاده از این‌گونه نقوش برای اندام چاق توصیه می‌گردد. همچنین نقش پارچه با خطوط منحنی می تواند در تلطیف کردن خشونت اندامی مؤثر باشد و برای افراد لاغر توصیه می‌شود. از جمله ساده‌ترین پارچه‌های منقوش با خطوط شکسته و منحنی، پارچه‌های چهارخانه و خال‌دار هستند.

پارچه چهارخانه

پارچه‌های چهارخانه مربع‌شکل در مقایسه با پارچه‌های ساده و راه‌راه عمودی، تأثیر عریض‌نمایی دارند. اما این تأثیرات در مورد نقوش ریز و درشت پارچه متفاوت است. پارچه با طرح درشت‌تر، به دلیل ایجاد وسعت سطح بیشتر، اندام را عریض‌تر و کوتاه‌تر می‌نمایاند. این پارچه‌ها با رنگ‌های هم‌خانواده برای اندام‌های لاغر و استخوانی مناسب‌تر به نظر می‌رسند.

پارچه‌ چهارخانه لوزی‌شکل

پارچه‌ چهارخانه لوزی‌شکل با توجه به میزان وسعت بر درشت‌نمایی اندام می افزایند. پارچه چهارخانۀ لوزی با توجه به جهت کشیدگی لوزی‌ها می تواند خاصیت بلند و باریک‌نمایی یا کوتاه و عریض‌نمایی را به خصوصیات فوق بیافزاید. برای مثال اگر لوزی‌ها در جهت عمودی کشیده شوند تأثیر بزرگ‌نمایی برخاصیت پارچه اضافه می‌شود.

پارچه‌ خال‌دار

این مدل پارچه برای افراد لاغر و استخوانی مناسب است. هرچه وسعت طرح بیشتر باشد، برجسته‌نمایی و عریض‌نمایی افزایش می‌یابد. اگر دایره‌ها تیره‌تر باشند، نسبت به حالتی که روشن‌تر باشند، برجسته‌نمایی کمتری دارند. در صورتی که دایره‌ها با کنتراست رنگی بالا باشند، برجسته‌نمایی بیشتر می‌شود. هرچه تن رنگی دایره‌ها با زمینه همسان‌تر باشد، برجسته‌نمایی کمتر است.

پارچه راپورت‌دار

راپورت همان تکرار نقوش در ساختار یک پارچه است. عموماً در شرایطی که پارچه راپورت دارد، نسبت به حالت مخالف آن، تأثیر بزرگ‌نمایی بر اندام دارد. نوع نقش پارچه و چگونگی ترکیب‌بندی آن، باعث ایجاد تأثیراتی روی اندام می‌شود.

پارچه‌های براق و مات

پارچه‌هایی مانند ساتن، تافته، دیسکو‌ولمه، به دلیل انعکاس نور، تأثیر برجسته‌نمایی بر اندام دارند. در مقابل‌ پارچه‌های نات به‌دلیل جذب بیشتر نور، اندام را باریک‌تر نمایش می‌دهند.

پارچه‌های پرز‌دار

مانند انواع خز و پوست تأثیر بزرگ‌نمایی بیشتری براندام دارند. مخمل از جمله پارچه‌هایی است که به دلیل ایجاد سایه‌روشن روی لباس، اندام را حجیم‌تر نشان می‌دهد.

پارچه‌های نازک و بدن‌نما

مانند تور، دانتل و حریر که هرچه ضخامت پارچه بیشتر شود، حجم بدن را کمتر نمایش می‌دهد. در‌مقابل برجستگی‌های رنگ و گل و طرح روی آن تأثیر عریض‌نمایی بیشتر دارند مانند گیپور گل‌های برجسته.

پارچه‌های ضخیم و نازک

هرچه ضخامت پارچه بیشتر شود، حجم اندام را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و تأثیر عریض‌نمایی بیشتری دارد. پارچه‌های ضخیم مانند انواع پشم و بافتنی و پارچه‌های نازک‌تر مانند حریر.

 

برگرفته از: “سواد بصری در پوشاک”، دکتر مریم مونسی سرخه، سارا حسین زاده قشلاقی، انتشارات آبان