Category: هنر

مد در ...  هنر  اخبار و حواشی  برندها  

همکاری Adidas و LEGO

فشن  مد در ...  هنر  استایل  تاریخچه  

آرت دکو یا هنر تزئینی

فشن  مد در ...  هنر  تاریخچه  

مُد و بیگانه گرایی در غرب

مد در ...  هنر  سینما  طراحان  

بهترین مستندها درباره ی طراحان لباس

فشن  مد در ...  هنر  طراحان  

همکاری هنریِ جودی شیکاگو و Dior

فشن  مد در ...  هنر  رویدادها  طراحان  

فشن الهام گرفته از آثار پابلو پیکاسو

فشن  مد در ...  هنر  

عکاسان سیاه پوست تاثیرگذار بر فشن ۲۰۲۱

فشن  مد در ...  هنر  تاریخچه  طراحان  

فشن الهام گرفته از آثار سالوادور دالی

هنر  

فشن الهام گرفته از آثار پیت موندریان

هنر  سینما  

چرا فشن دارد به سمت انیمه های ژاپنی می رود؟