دسته: طراحان

استایل  طراحان  فشن  

نقش، جایگاه و اهمیت طراح مُد و پوشاک

استایل  تاریخچه  طراحان  فشن  مد در ...  هنر  

فشن الهام گرفته از آثار ون گوگ

برندها  تاریخچه  طراحان  

داستان ورساچه و مدوسا

تاریخچه  طراحان  فشن  

نگاهی تاریخی به آپارتمان کوکو شنل

سینما  طراحان  مد در ...  هنر  

بهترین مستندها درباره ی طراحان لباس

طراحان  فشن  مد در ...  هنر  

همکاری هنریِ جودی شیکاگو و Dior

رویدادها  طراحان  فشن  مد در ...  هنر  

فشن الهام گرفته از آثار پابلو پیکاسو

استایل  برندها  تاریخچه  طراحان  فشن  

تاریخچه‌ی کت و دامن پشمی شَنل

تاریخچه  طراحان  فشن  مد در ...  هنر  

فشن الهام گرفته از آثار سالوادور دالی

استایل  بایدها و نبایدها  طراحان  

نکاتی جهت افزایش کیفیت کار طراحان مُد